Hovedside | Treninger | Lenker | Kart | Verv. | Turorientering | Arkiv
  

  Startside  
  Resultater  
  Gjenglemte_ting  

Løpsinformasjon

Kart og terreng
Løpsarena / Samlingsplass
Parkering
Startkontingent
Løpskontor
EKT
Start
Vask
Premiering
Informasjon
Kontaktpersoner
Sanitet


Kart og terreng
Kart: Sodefjed, revidert 2002, målestokk 1:7 500, ekv. 5m. Terrenget har et detaljrikt kurvebilde og er middels kupert. Stirikt og hovedsakelig eikeskog med lite undervegetasjon.

Løpsarena / Samlingsplass
Løpsarena blir på Kringsjå skole, på østsiden av Kristiansand (Se kartutsnitt)

Parkering
Nær samlingsplass.

Startkontingent
Startkontingent er kr. 150 pr. start.
Tillegg for etteranmelding kr. 30 pr. start.
Brikkeleie kr 25 pr start.
Startkontingenten blir fakturert klubbene etter løpet ihht NOFs retningslinjer.

Premiering
1/8 premiering begge dager.

Informasjon
Løpende informasjon om arrangementet ligger på klubbens hjemmeside: http://www.oksor.no

EKT
EKT (Emit) brukes i begge løpene. Løpernes brikkenr. må oppgis ved påmelding. Brikke kan leies.

Kontaktpersoner
Leder av hovedkomitèen:

Løypelegger:
Kontrollør:
Alf Haaland, Grovikvn 66, 4635 Kristiansand
Tlf 38 04 43 26 (p) / 909 90 775 (mob)
Vidar Ydse
Jostein Moe og Hans Gunnar Omdal

Start
Lørdag: 1 Start kl. 13.00
Søndag: 1. Start kl.11.00
Ca. 10 min. å gå begge dager

Løpskontor
Lagsposer blir utlevert på samlingsplassen begge dager

Vask
Våtklut - begrenset dusjmulighet.

Sanitet
Førstehjelp på samlingsplass begge dager.